Strunjire

Strunjire

STRUNJIREA (engleză Turning, franceză Chariotage) este operația tehnologică de prelucrare prin așchiere a unui material, efectuată pe un strung. Mișcarea principală relativă dintre piesă și scula așchietoare este mișcarea de rotație. Specific pentru strunjire, spre deosebire de alte prelucrări prin așchiere este rotirea piesei de prelucrat, nu a sculei așchietoare.

Așchierea se obține prin acțiunea continuă a sculei , care este un cuțit de strung, construit sub forma unui corp prismatic, prevăzut cu tăișuri: tăiș principal și tăiș secundar, scula fiind fixată în port-cuțit. Piesa efectuează mișcarea de rotație iar cuțitul efectuează o mișcare de avans, care poate fi paralelă cu axa arborelui principal al strungului, perpendiculară pe ea sau oblică, corespunzător celor trei sănii ale strungului, sania longitudinală, sania transversală și sania portcuțit.

Societatea noastră posedă strunguri universale ce pot executa piese de la Φ 10 mm până la Φ 500 mm.

Se pot prelucra piese din oțel, fontă, aluminiu, bronz, mase