Mortezare

Mortezare

Mortezarea este procedeul de prelucrare prin așchiere care se realizează prin combinarea mișcării principale de așchiere totdeauna de translație, verticală, rectilinie-alternativă și totdeauna executată de sculă, cu mișcarea de avans intermitent de piesa-semifabricat.